زیر نویسی به صورت حروف عجیب و غریبی در م…

معرفی رنجر یه فایل منیجر تحت cli با کلید…