معرفی

رنجر  یه فایل منیجر تحت cli با کلید های شبیه vim هست که از کتابخانه ncurses استفاده میکنه تا یه محیط قوی رو برای فایل سیستم شما فراهم کنه.

رنجر دارای محیطی سه ستونه شبیه به فایل منیجر متنی midnight commander و همچنین شبیه به Mac OS X Finder است.

ادامه مطلب